Support
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و  تمدید کارت بازرگانینیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

 

چرا کارت بازرگانی ثبت کنیم ؟


مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با شرایط خاص اخذ خواهد شد. یک شخص می تواند هم به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانیو هم به عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید.

کلیه افراد می توانند پس از گذراندن مراحل لازم (شرکت در کلاسهای آموزش) و تکمیل مدارک در صورت داشتن شرایط لازم اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.

 

خدمات ما


  

               اخذ کارت بازرگانی                            تمدید کارت بازرگانی                              تغییر رشته فعالیت

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن