Support
پلمپ دفاتر

کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی (حقیقی و حقوقی) برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه –هفتگی وماهانه نیازمند به دفاتر رسمی برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند.

 

 مدارک لازم جهت دریافت پلمپ دفاتر


 

اشخاص حقوقی

    کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
    تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
    کپی روزنامه تاسیس شرکت
    کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی (در صورت وجود تغییرات)

اشخاص حقیقی

    تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر امضاء شده دریافتی از اینترنت
    کپی کارت ملی متقاضی
    کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
    وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن